Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hoste

Pozvánka Podľa §12, ods. I, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hoste, ktoré sa uskutoční dňa 16.11 .2022 o 18:00 v zasadačke obecného úradu v Hoste s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateťa a overovateľov zápisnice 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu […]

Informácie o referende

informácie o referende

Otváracie hodiny – Všeobecná ambulancia pre dospelých Pusté Úľany

Ambulancia pre dospelých – otváracie hodiny

Výsledky komunálnych volieb 2022 v obci Hoste

K dispozícii na stiahnutie tu: Výsledky komunálnych volieb 2022 v Hoste

Informácie o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách

Informácie o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách

Zoznam kandidátov vo volbách na predsedu a do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

Kandidáti na predsedu TTSK Kandidáti na poslancov TTSK

Zoznam kandidátov na starostu a do obecného zastupiteľstva v Hoste

Zoznam kandidátov na starostu obce Zoznam kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva    

Úspech Lenky Gymerskej z Hoste na EYOF!

Srdečne gratulujeme „geščanke“ Lenke Gymerskej k fantastickému úspechu na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF), na ktorom získala striebornú medailu v behu na 400m!  Do ďalšej kariéry jej želáme veľa ďalších svetových úspechov a pevné zdravie, aby nám mohla svojimi výkonmi robiť radosť čo najdlhšie!    viac o jej úspechu si môžete prečítať tu: https://www.teraz.sk/sport/gymerska-ziskala-na-eyof-striebro-na-4/650545-clanok.html

Optický internet a digitálna TV v našej obci.

Oldies Disco v Hoste

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing