Zápis do Materskej školy v Hoste

V sekcii Vzdelávanie nájdete aktulizované informácie o zápise do MŠ spolu so žiadosťou o prijatie.    Zápis do MŠ sa uskutoční 2. mája 2023 – 4. mája 2023 – osobne v čase od 10:30 do 15:00 v budove MŠ, pričom je treba priniesť vyplnenú ŽIADOSŤ O PRIJATIE  DO MŠ  a Písomné vyhlásenie k podaniam…  

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu

Oznamujeme vám, že poplatok za vývoz komunálneho odpadu na rok 2023 je potrebné uhradiť do konca marca na obecnom úrade. Výška poplatku je stanovená na 27€ za osobu na kalendárny rok. 

Výsledky referenda v našej obci

Výsledky referenda v našej obci nájdete tu: IMG_20230123_0001

Tradičný mužácky bál

Obecný úrad v Hoste a Slovenský zväz záhradkárov v Hoste vás pozývajú na Tradičný mužácky bál, ktorý sa uskutoční 18.2.2023 o 19:30 v kultúrnom dome v Hoste. Cena vstupenky je 50€ pre pár a v cene vstupenky je zahrnutá večera, káva a kapustnica.  Tešíme sa na vás! 

Vydávanie hlasovacích preukazov na referendum

V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia referenda obec zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: urad@hoste-obec.sk V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia referenda obec vydáva hlasovacie preukazy do 20.o1.2023

Vianočný turnaj v stolnom tenise

STOLNOTENISOVÝ KLUB HOSTE USPORIADA DŇA 25.12.2022 V KULTÚRNOM DOME TRADIČNÝ VIANOČNÝ TURNAJ V STOLNOM TENISE – 40. ROČNÍK ZAČIATOK TURNAJA O 14:00 h. PREZENTÁCIA OD 13:00 h. ŠTARTOVNÉ 1 €. SÚŤAŽIŤ SA BUDE V 2 KATEGÓRIÁCH: ŽIACI A NEREGISTROVANÍ. O OBČERSTVENIE A ZÁBAVU JE POSTARANÉ OD 10:00 h. PRÍĎTE SA DOBRE ZABAVIŤ !!!

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hoste

Pozvánka Podľa §12, ods. I, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hoste, ktoré sa uskutoční dňa 16.11 .2022 o 18:00 v zasadačke obecného úradu v Hoste s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateťa a overovateľov zápisnice 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu […]

Informácie o referende

informácie o referende

Otváracie hodiny – Všeobecná ambulancia pre dospelých Pusté Úľany

Ambulancia pre dospelých – otváracie hodiny

Výsledky komunálnych volieb 2022 v obci Hoste

K dispozícii na stiahnutie tu: Výsledky komunálnych volieb 2022 v Hoste

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing