Čestné vyhlásenie pre Sociálnu posťovňu

Dávame do pozornosti dôležitý oznam pre rodičov čerpajúcich OČR z dôvodu uzatvorenia školských a predškolských zariadení v súvislosti s koronavírusom . Čestné vzhlásenie pdf

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

Informácie o domácej izolácií

Domáca izolácia

Sociálna poisťovňa informuje

  Sociálna poisťovňa uzná 14-dňové ošetrovné 13.03.2020 Pri uzavretí školských/predškolských zariadení z rozhodnutia zriaďovateľa zákon č. 461/2003 Zb. o sociálnom poistení pripúšťa vyplácanie dávky ošetrovné maximálne v dĺžke 10 dní. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s nákazou koronavírusu však Sociálna poisťovňa oznamuje, že po vyhlásení mimoriadnych opatrení ústredným krízovým štábom a v súlade s […]

opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok

opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok

Rozhodnutie hlavného hygienika SR 12.3.2020

rozhodnutie HH SR karantena 12_03_2020

Mimoriadne opatrenie Obce Hoste

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, […]

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní): a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára […]

Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom

Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu (ďalej len „koronavírus“) informujeme poistencov, že ak  dôjde k uzatvoreniu predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola (ďalej len „zariadenie“) v súvislosti s koronavírusom, majú možnosť uplatniť si nárok na […]

Verejné vyhlášky Úrad verejného zdravotníctva SR

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing