Archív: Nezaradené

Zápis do Materskej školy

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2024/2025 sa uskutoční dňa: 13.mája 2024 Žiadosť sa podáva s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa §24 ods.7 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia […]

Hlasovací preukaz pre voľby do Európskeho parlamentu

V zmysle § 11c, ods.1 zák.č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre voľby do Európskeho parlamentu voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapisaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. E-mailová adresa na doručeníe žíadosti o vydanie hlasovacieho […]

Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR v Hoste

Výsledky volieb v Hoste si môžete pozrieť tu: Zápisnica 2. kolo volieb prezidenta v Hoste

Výsledky prvého kola volieb prezidenta v obci Hoste

Výsledky volieb v našej obci si môžete pozrieť tu: Výsledky volieb Hoste

Zápis do 1. ročníka ZŠ Abrahám

Výberové konanie – Riaditeľ/ka MŠ v Hoste

Informácie o výberovom konaní nájdete v prílohe tu: Výberové konanie – riaditeľ/ka MŠ Hoste

Kandidáti do 1.kola prezidentských volieb

Zoznam kandidátov v 1. kole prezidentských volieb nájdete tu: Kandidáti na prezidenta

Oznámenie k voľbám prezidenta SR 2024

V zmysle § 11c, ods.1 zák.č.180/2014 Z.z. o podmienkach qýkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov (§ 107 ods.2), pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2o24 voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapisaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho […]

Vianočný stolnotenisový turnaj

STOLNOTENISOVÝ KLUB HOSTE USPORIADA DŇA 25.12.2023 V KULTÚRNOM DOME TRADIČNÝ VIANOČNÝ TURNAJ V STOLNOM TENISE – 41. ROČNÍK ZAČIATOK TURNAJA O 14:00 h. PREZENTÁCIA OD 13:00 h. ŠTARTOVNÉ 1 €. SÚŤAŽIŤ SA BUDE V 2 KATEGÓRIÁCH: ŽIACI A NEREGISTROVANÍ. O OBČERSTVENIE A ZÁBAVU JE POSTARANÉ OD 10:00 h. PRÍĎTE SA DOBRE ZABAVIŤ !!!

Pozvánka na mužácky bál

Obecný úrad Hoste a SZZ Hoste Vás pozývajú na tradičný mužácky bál 3. februára 2024 o 19.30 hod. ktorý sa uskutoční v KD Hoste, vstupné na pár 60 EUR (večera, káva, kapustnica), čaká Vás dobrá hudba a bohatá tombola, príďte sa zabaviť. Lístky si môžete zakúpiť na obecnom úrade v Hoste.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing