Informácie o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách

Informácie o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách

Zoznam kandidátov vo volbách na predsedu a do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

Kandidáti na predsedu TTSK Kandidáti na poslancov TTSK

Zoznam kandidátov na starostu a do obecného zastupiteľstva v Hoste

Zoznam kandidátov na starostu obce Zoznam kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva    

Úspech Lenky Gymerskej z Hoste na EYOF!

Srdečne gratulujeme „geščanke“ Lenke Gymerskej k fantastickému úspechu na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF), na ktorom získala striebornú medailu v behu na 400m!  Do ďalšej kariéry jej želáme veľa ďalších svetových úspechov a pevné zdravie, aby nám mohla svojimi výkonmi robiť radosť čo najdlhšie!    viac o jej úspechu si môžete prečítať tu: https://www.teraz.sk/sport/gymerska-ziskala-na-eyof-striebro-na-4/650545-clanok.html

Optický internet a digitálna TV v našej obci.

Oldies Disco v Hoste

Zápis do MŠ

Materská škola v Hoste Riaditeľka materskej školy oznamuje, že  zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2022/2023 sa uskutoční dňa: 09.mája 2022 Žiadosť sa podáva s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa §24 ods.7 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji […]

Zápis ZŠ Michala Tareka Abrahám

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MICHALA TAREKA ABRAHÁM pozýva rodičov a budúcich prváčikov na ZÁPIS  DO 1. ROČNÍKA   Zápis prebieha od 1. apríla do 21. apríla 2022 prostredníctvom zaslania elektronickej prihlášky. Elektronickú prihlášku nájdete na webovom sídle základnej školy https://zsmtabraham.edupage.org/register/   Tí, ktorí nemajú možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, si vyzdvihnú prihlášku osobne od 1. 4. do 13. […]

Nestaňte sa obeťu obchodovania s ľuďmi!

Informácie o obchodovaní s ľuďmi Informácie o obchodovaní s ľuďmi 2

Ako pomôcť obyvateľom Ukrajiny?

Obecný úrad Hoste  obdržal od Okresného úradu v Galante odbor krízového riadenia  informáciu k poskytovaniu   humanitárnej  pomoci. Na základe pokynu informujeme subjekty a  jednotlivcov,  ktorí chcú  poskytnúť  humanitárnu pomoc pre občanov Ukrajiny  aby svoju  ponuku nahlásili  na emailovej adrese:  uosppz@minv.sk. Treba uviesť o akú ponuku ide a kontaktné údaje na základe  ktorých  následne bude zabezpečené  […]

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing