Rizikové aktivity pre šírenie koronavírusu

Úprava ord. hodín- MUDr. Madajová

MUDr. Madajová oznamuje, že upravuje ordinačné hodiny nasledovne: Ord.hod.Abrahám Ord.hod.PU

Voľná pracovná pozícia – kuchárka do Materskej školy

Obecný úrad Hoste príjme do pracovného pomeru kuchárku do Materskej školy s nástupom 1. septembra 2020. Žiadosť treba doručiť na obecný úrad Hoste do 15 júna 2020.   Platové podmienky:V zmysle zákona č. 553/12003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení […]

Ordinačné hodiny MUDr. Madajová

Ordin.hodiny AB   Ordin.hodiny PU

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 21.04.2020 o 08:00 hod. do odvolania viac informácií tu: Vyhlásenie 04-2020    

Zápis do MŠ

  Riaditeľka materskej školy v Hoste   Oznamuje, že  žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 elektronickou formou na e mail adresu: prihlaskyms@azet.sk Prihlášku nájdete na stránke obci –vzdelávanie potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa zatiaľ  nevyžaduje ak ide o […]

Zápis do ZŠ Abrahám

Čestné vyhlásenie pre Sociálnu posťovňu

Dávame do pozornosti dôležitý oznam pre rodičov čerpajúcich OČR z dôvodu uzatvorenia školských a predškolských zariadení v súvislosti s koronavírusom . Čestné vzhlásenie pdf

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

Informácie o domácej izolácií

Domáca izolácia

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing