Zápis ZŠ Michala Tareka Abrahám

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MICHALA TAREKA ABRAHÁM

pozýva rodičov a budúcich prváčikov na

ZÁPIS  DO 1. ROČNÍKA

 

Zápis prebieha od 1. apríla do 21. apríla 2022

prostredníctvom zaslania elektronickej prihlášky.

Elektronickú prihlášku nájdete na webovom sídle základnej školy

https://zsmtabraham.edupage.org/register/

 

Tí, ktorí nemajú možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, si vyzdvihnú prihlášku osobne

od 1. 4. do 13. 4. 2022 od 7.00 hod. do 14.00 hod. v škole u pani ekonómky.

Prezenčná forma zápisu za osobnej prítomnosti detí na zápise

 a overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami

sa uskutoční  

21. apríla 2022 od 14.00 hod. do 17.00 hod.

 

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

 

Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

Základná škola Michala Tareka ponúka:

* optimálny počet žiakov v triedach

* zdravé školské prostredie – projekt Zdravá škola a environmentálne projekty

* učebne vybavené interaktívnymi tabuľami

* odborné učebne – IKT a prírodovedných predmetov

* školský klub detí  v čase od 11,00 do 16,30 hod.

* stravovanie v škole

* vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka a nemeckého jazyka od 7. ročníka

* prípravu žiakov na predmetové súťaže a olympiády

* rozvíjanie osobnosti, tvorivosti a talentu v záujmových útvaroch

* školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvikový kurz, tematické exkurzie

* v spolupráci so ZUŠ Sládkovičovo hudobný odbor

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing