opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok

opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok

Rozhodnutie hlavného hygienika SR 12.3.2020

rozhodnutie HH SR karantena 12_03_2020

Mimoriadne opatrenie Obce Hoste

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, […]

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní): a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára […]

Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom

Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu (ďalej len „koronavírus“) informujeme poistencov, že ak  dôjde k uzatvoreniu predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola (ďalej len „zariadenie“) v súvislosti s koronavírusom, majú možnosť uplatniť si nárok na […]

Verejné vyhlášky Úrad verejného zdravotníctva SR

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Opatrenia Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa prijala preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu             V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu prijala Sociálna poisťovňa preventívne opatrenia vo svojich pobočkách a na vysunutých pracoviskách. V každej pobočke pri vstupe do budovy boli umiestnené viditeľne označené schránky na odovzdávanie dokladov, aby sa obmedzil pohyb návštev na týchto pracoviskách.             Žiadame […]

OPATRENIA na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma OPATRENIA  na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu Žiadame klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných […]

Odporúčania v súvislosti s Koronavírusom

Úrad verejného zdravotníctva vydal v súvislosti s Koronavírusou odporúčania na ochranu zdravia. Môžete si ich prečítať tu: Koronavirus_biely_A5 a tu: Koronavirus_odporucania

Úprava žalúzií v materskej škole

Asi pred rokom nám  firma Bez hmyzu SK s.r.o. – https://bezhmyzu.sk/  dodala vertikálne žalúzie do materskej školy . Teraz, po kúpe nábytku sme ich opäť kontaktovali s prosbou o úpravu. Boli veľmi  ochotní,  spravili nám úpravu žalúzií úplne zadarmo. Sme veľmi radi, že sa nájde aj takáto firma, ktorá je ochotná pomôcť bezodplatne materskej škole. Ešte […]

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing