Mlyn

Na pravom ramene Dudváhu, tam kde sa končí riečny ostrov, bol postavený mlyn. Rok výstavby nepoznáme, ale vieme, že existoval pred 300 rokmi. Svedčia o tom Kongregačné písomnosti I.zv., 310, Fasc. 6, p.č. 5, rok 1701 – Protest trnavských klaristiek proti Františkovi Esterházimu st. v záležitosti mlyna na Dudváhu pri Hoste.
V 17. storočí sa z Anglicka šíril nový spôsob osadenia turbíny a to horizontálny. To sa donieslo až k nám. Určité obdobie sa uvedený spôsob uplatňoval aj na Slovensku a aj v Hoste. Po nejakom čase sa zistilo, že tento spôsob nie je najvýhodnejší a prestal sa uplatňovať.
Podľa odborníkov je práve mlyn v Hoste jediný známy zachovaný mlyn s touto horizontálnou polohou na Slovensku.

Jeho vlastníci boli:

  • Trnavské klaristky …………………………….. do r. 1782
  • Víktória Folliot de Grenville – francúzska šľachtická rodina v službách cisára vo Viedni …………….. 1782 – 1805
  • Esterháziovci (šintavská vetva) ………….. 1805 – 1817
  • Esterháziovci (čeklínska vetva) ………….. 1817 – 1920
  • Karol Pulman ………………………………….. 1920 – 1927
  • Viliam Hustý (Jozef Hustý) ……………….. 1927- dodnes

Od roku 1906 mlyn dodával elektrinu do Esterháziovského kaštiela v Abrahámskom háji, a to 110 V jednosmerne až do roku 1928, kedy zaviedli do obce Abrahám elektirnu.
V roku 1925 bol požiar strechy. Nová strecha už mala lomený tvar.

Terajší stav:

Vodný mlyn v Hoste je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou, evidovanou v Ustrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky pod číslom 2511.

Mlyn je situovaný na okraji obce a tvorí aj s priľahlými hospodárskymi budovami ucelený, novšími zásahmi takmer nerušený areál. Najhodnotnejšia časť vodného mlyna je jeho strojno-technické vybavenie. Pôvodný náhon tvorilo mlynské koleso na spodnú vodu toku náhonu. Na vodnú turbínu s valcovitými stolicami bol prebudovaný začiatkom 20. storočia. Je tu použitý  druh vodnej kaplanovej turbíny v horizontálnej polohe.

Mlecie zariadenie mlyna je zachovalé, ale je dlhší čas mimo prevádzky. Obytné krídlo a hospodárska časť sú využívané, ich pravidelná údržba je zabezpečená. V roku 1997 bola zahájená obnova vodného mlyna, kedy bola zrealizovaná rekonštrukcia strechy. V rokoch 1999 a 2000 pokračovali práce statickým zabezpečením nosných konštrukcií objektu mlynice a obnovou vonkajších omietok za finančnej pomoci Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj dom.

Objekt je osadený pri vodnom toku – prívodnom kanáli, ktorý bol dlhšiu dobu nefunkčný. V rámci obnovy kultúrnej pamiatky bola vykonaná úprava a vyčistenie kanála, čím sa zabezpečila jeho funkčnosť.

Fotogaléria:

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing