Archív: Nezaradené

Retro discotéka v Hoste

V sobotu 6.7.2024 o 20:00 sa v našom kultúrnom dome uskutoční retro discotéka. Vstupné je dobrovoľné. Príďte sa dobre zabaviť!

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Hoste

Výsledky volieb do Europarlamentu v našej obci si môžete pozrieť tu: zápisnica okrskovej volebnej komisie

Oslava dňa detí

Zápis do Materskej školy

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2024/2025 sa uskutoční dňa: 13.mája 2024 Žiadosť sa podáva s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa §24 ods.7 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia […]

Hlasovací preukaz pre voľby do Európskeho parlamentu

V zmysle § 11c, ods.1 zák.č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre voľby do Európskeho parlamentu voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapisaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. E-mailová adresa na doručeníe žíadosti o vydanie hlasovacieho […]

Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR v Hoste

Výsledky volieb v Hoste si môžete pozrieť tu: Zápisnica 2. kolo volieb prezidenta v Hoste

Výsledky prvého kola volieb prezidenta v obci Hoste

Výsledky volieb v našej obci si môžete pozrieť tu: Výsledky volieb Hoste

Zápis do 1. ročníka ZŠ Abrahám

Výberové konanie – Riaditeľ/ka MŠ v Hoste

Informácie o výberovom konaní nájdete v prílohe tu: Výberové konanie – riaditeľ/ka MŠ Hoste

Kandidáti do 1.kola prezidentských volieb

Zoznam kandidátov v 1. kole prezidentských volieb nájdete tu: Kandidáti na prezidenta

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing