Vydávanie hlasovacích preukazov na referendum

V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia
referenda obec zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti
o vydanie hlasovacieho preukazu:
urad@hoste-obec.sk

V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia
referenda obec vydáva hlasovacie preukazy do

20.o1.2023

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing