Archív: Nezaradené

Tradičný mužácky bál

Obecný úrad v Hoste a Slovenský zväz záhradkárov v Hoste vás pozývajú na Tradičný mužácky bál, ktorý sa uskutoční 18.2.2023 o 19:30 v kultúrnom dome v Hoste. Cena vstupenky je 50€ pre pár a v cene vstupenky je zahrnutá večera, káva a kapustnica.  Tešíme sa na vás! 

Vydávanie hlasovacích preukazov na referendum

V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia referenda obec zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: urad@hoste-obec.sk V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia referenda obec vydáva hlasovacie preukazy do 20.o1.2023

Vianočný turnaj v stolnom tenise

STOLNOTENISOVÝ KLUB HOSTE USPORIADA DŇA 25.12.2022 V KULTÚRNOM DOME TRADIČNÝ VIANOČNÝ TURNAJ V STOLNOM TENISE – 40. ROČNÍK ZAČIATOK TURNAJA O 14:00 h. PREZENTÁCIA OD 13:00 h. ŠTARTOVNÉ 1 €. SÚŤAŽIŤ SA BUDE V 2 KATEGÓRIÁCH: ŽIACI A NEREGISTROVANÍ. O OBČERSTVENIE A ZÁBAVU JE POSTARANÉ OD 10:00 h. PRÍĎTE SA DOBRE ZABAVIŤ !!!

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hoste

Pozvánka Podľa §12, ods. I, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hoste, ktoré sa uskutoční dňa 16.11 .2022 o 18:00 v zasadačke obecného úradu v Hoste s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateťa a overovateľov zápisnice 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu […]

Informácie o referende

informácie o referende

Otváracie hodiny – Všeobecná ambulancia pre dospelých Pusté Úľany

Ambulancia pre dospelých – otváracie hodiny

Výsledky komunálnych volieb 2022 v obci Hoste

K dispozícii na stiahnutie tu: Výsledky komunálnych volieb 2022 v Hoste

Informácie o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách

Informácie o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách

Zoznam kandidátov vo volbách na predsedu a do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

Kandidáti na predsedu TTSK Kandidáti na poslancov TTSK

Zoznam kandidátov na starostu a do obecného zastupiteľstva v Hoste

Zoznam kandidátov na starostu obce Zoznam kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva    

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing