Ako pomôcť obyvateľom Ukrajiny?

Obecný úrad Hoste  obdržal od Okresného úradu v Galante odbor krízového riadenia  informáciu k poskytovaniu   humanitárnej  pomoci. Na základe pokynu informujeme subjekty a  jednotlivcov,  ktorí chcú  poskytnúť  humanitárnu pomoc pre občanov Ukrajiny  aby svoju  ponuku nahlásili  na emailovej adrese:  uosppz@minv.sk. Treba uviesť o akú ponuku ide a kontaktné údaje na základe  ktorých  následne bude zabezpečené  Prezídiom PZ SR vyrozumenie, čo s pomocou ďalej. Žiadame  subjekty a občanov, aby  humanitárnu  pomoc  nevozili  na „východ“,  tam už nie sú  podľa  vyjadrenia MV SR voľné kapacity. Obec Abrahám na základe výzvy OÚ odbor KR Galanta   upresnila počty ubytovacích kapacít v obci k  28.2.2022. Obecný úrad zároveň informuje  občanov, že v prípade ubytovania utečencov v obci Abrahám bude  obec organizovať  potrebnú  pomoc  pre utečencov a podľa potreby požiadame občanov o súčinnosť.

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing