Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hoste, ktoré sa bude konať dňa 25.8.2016 /štvrtok/ o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hoste.

Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľa zápisnice
3. Zmeny a doplnky územného plánu obce Hoste
4. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
5. Rôzne voľné návrhy
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia
8. Záver

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing