Rekonštrukcia Domu smútku

S radosťou vám oznamujeme, že v tomto roku sme úspešne dokončili projekt rekonštrukcie Domu smútku na našom cintoríne. V rámci stavebných úprav sa obnovil technický stav budovy, zmodernizovali sa vnútorné priestory aj vonkajší plášť, pribudol tiež nový prístrešok a okolie Domu smútku sa skrášlilo výsadbou.

Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie-Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing