Zvýšené nebezpečenstvo požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Preto sa zakazuje:

-vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve

-zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu

-vypaľovať  porasty  bylín, kríkov a stromov

-fajčiť alebo používať oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

-vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing