4. zasadnute Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hoste, ktoré sa bude konať 12.10.2017 (štvrtok) o 18:00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hoste.
PROGRAM:
1.otvorenie zastupiteľstva
2.určenie overovateľov zápisnice
3.príprava posedenia dôchodcov
4.rôzne voľné návrhy
5.diskusia
6.schválenie uznesenia
7.záver

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing