Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Vás pozýva na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hoste, ktorésa bude konať dňa 7.6.2017 (streda) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hoste

Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Záverečný účet obce Hoste za rok 2016
4. Rôzne voľné návrhy
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. Záver

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing