Zasadutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obca Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hoste, ktoré sa bude konať dňa 8.3.2017 (streda) o 18:00 v zasadačke Obecného úradu v Hoste

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Čerpanie rozpočtu obce Hoste za rok 2016
4. Rôzne voľné návrhy
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. Záver

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing