Oznámenie k voľbám prezidenta SR 2024

V zmysle § 11c, ods.1 zák.č.180/2014 Z.z. o podmienkach qýkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov (§ 107 ods.2), pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2o24 voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapisaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

E-mailová adresa na doručeníe žiadosti vydanie hlasovacieho preukazu: urad@hoste-obec.sk

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing