Neotvorenie Materskej školy

Oznámenie obce Hoste k súčasnej epidemiologickej situácii a otváraniu MŠ v obci.
Na základe prijatého COVID automatu a regionálnych indikátorov je posudzovaná súčastná epidemiologická situácia v okrese Galanta na úrovni stupňa č.6, III stupňa varovania.
Dňa 5.2.2021 obec Hoste obdržala správu regionálnej hygieničky RUVZ v Galante so zhodnotením vývoja epidemiologickej situácie. Z nej vyplíva, že po dvoch nasledujúcich kolách testovania nedošlo k výraznému poklesu počtu pozitívnych osôb. Naopak postupne s pribúdajúcimi pozitívne testovanými osobami v priebehu týždňa v rámci rodinných a pracovných kontaktov sa situácia zhoršuje. V trnavskom kraji bola dokázaná prítomnosť vysokého percenta mutácie vo vyšetrovaných vzorkách. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je predpoklad ,že otvorenie škôl bude viesť ešte k ďalšiemu zhoršeniu epidemiologicke situácie vo výskyte COVID-19 v okrese Galanta. Dňa 5.2.2021 zasadol krízový štáb obce Hoste .Zhodnotil súčasnú situáciu, jej vývoj ,možné riziká a s prihliadnutím na správu a zhodnotenie súčasnej situácie regionálnou hygieničkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante obec Hoste v zastúpení starostom obce Ľubošom Karelom vydáva nasledovné usmernenie.
Vyučovací proces v materskej škole zriadenej obcou dňom 8.2.2021 nebude obnovený. Vyučovací proces v bude obnovený až po odporučení Regionálnej hygieničky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante.

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing