Oldies Disco v Hoste

Zápis do MŠ

Materská škola v Hoste Riaditeľka materskej školy oznamuje, že  zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2022/2023 sa uskutoční dňa: 09.mája 2022 Žiadosť sa podáva s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa §24 ods.7 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji […]

Zápis ZŠ Michala Tareka Abrahám

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MICHALA TAREKA ABRAHÁM pozýva rodičov a budúcich prváčikov na ZÁPIS  DO 1. ROČNÍKA   Zápis prebieha od 1. apríla do 21. apríla 2022 prostredníctvom zaslania elektronickej prihlášky. Elektronickú prihlášku nájdete na webovom sídle základnej školy https://zsmtabraham.edupage.org/register/   Tí, ktorí nemajú možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, si vyzdvihnú prihlášku osobne od 1. 4. do 13. […]

Nestaňte sa obeťu obchodovania s ľuďmi!

Informácie o obchodovaní s ľuďmi Informácie o obchodovaní s ľuďmi 2

Ako pomôcť obyvateľom Ukrajiny?

Obecný úrad Hoste  obdržal od Okresného úradu v Galante odbor krízového riadenia  informáciu k poskytovaniu   humanitárnej  pomoci. Na základe pokynu informujeme subjekty a  jednotlivcov,  ktorí chcú  poskytnúť  humanitárnu pomoc pre občanov Ukrajiny  aby svoju  ponuku nahlásili  na emailovej adrese:  uosppz@minv.sk. Treba uviesť o akú ponuku ide a kontaktné údaje na základe  ktorých  následne bude zabezpečené  […]

Zmena vývozu odpadu počas vianoc

Obecný úrad Hoste oznamuje občanom že vývoz komunálneho odpadu sa presúva z piatku 24.12.2021 na štvrtok 23.12.2021

Otvorenie leta pre deti v Hoste

Očkovanie v našej obci

Očkovanie vakcínou Pfizer priamo u nás v obci TTSK prevádzkuje výjazdovú očkovaciu službu trnavskej župy. Je určená pre obyvateľov, ktorí majú problém sa dostať do očkovacieho centra. Snahou je prispieť k zvýšeniu percenta zaočkovaných medzi tými najohrozenejšími obyvateľmi. TTSK oslovil na spoluprácu starostov jednotlivých obcí. Aj do našej obce by prišla výjazdová očkovacia služba. Táto […]

Koniec testovania v obci Hoste

Oznamujeme občanom, že od 10.5.2021 bude okres Galanta zaradený medzi tzv. ružové okresy v I. stupni varovania. Epidemiologická situácia je stabilná bez výraznejšieho zlepšenia, či zhoršenia. S poukazom na vyhlášku č.200 zo dňa 30.4.2021 s platnosťou od 3.5.2021 sa v okresoch v I. a II. stupni varovania nevyžaduje od osôb pri vstupe do akýchkoľvek prevádzok […]

Zápis do materskej školy

Materská škola v Hoste Riaditeľka materskej školy oznamuje, že zápis detí do materskej školyk nasledujúcemu školskému roku 2021/202sa uskutoční dňa: 03.mája 2021 Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole […]

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing