Základné informácie

Prvá písomná zmienka je z roku 1231 v listine vydanej Ostrihomskou kapitulou. Vtedy bola kráľovským majetkom, patriacim k Bratislavskému hradu. V tejto listine sa uvádza ako villa Gezt. Osídlenie Hostí bolo od praveku, čo dokazujú archeologické nálezy. Názov Gezt vznikol pravdepodobne zo slova gast či gost, čo v tom čase znamenalo kupec. To by nasvedčovalo tomu, že v obci sa usadili kupci.
Názvy obce podľa zachovaných písomných prameňov boli v jednotlivých obdobiach nasledovné:
*1231 – Gezt
*1280 – Guezte
*1365 – Gest
*1768 – Gest
*1850 – Geszth
*1921 – Gest
*1939 – Gest
*1948 – Hoste
*1960 – Hoste
*1993 – Hoste

Názov Hoste je pomnožné podstatné meno a jeho tvary sú: z Hostí, v Hostiach, za Hosťami… Obyvateľské mená majú podobu: Hosťan, Hostianka, prídavné mená: hostiansky…
Susedí z chotármi obcí: Abrahám, Majcichov, Veľká Mača a mesta Sereď.

Aktuálny počet obyvateľov v obci Hoste je 502.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing