Medzinárodný deň detí

Výberové konanie – riaditeľ/ka Materskej školy

Číslo spisu:   90/2019                                                                                     V Hoste 1.apríla 2019       Obec Hoste v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje   výberové konanie   na obsadenie miesta riaditeľa/- ky Materskej školy, Hoste 32 s predpokladaným nástupom 1. […]

Okrskové volebné komisie a úlohy obce

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční do 21.02.2019; zasadanie zvoláva starosta obce.        Žiadame Vás, aby ste nám obratom po uskutočnení prvého zasadania okrskovej volebnej komisie (okrskových volebných komisií) vo Vašej obci (meste) oznámili elektronicky:   dátum prvého zasadania okrskovej volebnej komisie, úplné zloženie okrskovej volebnej komisie podľa delegovania politických subjektov a petičných výborov […]

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území […]

Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30. 03. 2019  od […]

Tradičný mužácky bál

Obecný úrad Hoste v spolupráci so Slovenským zväzom záhradkárov v Hoste vás pozývajú na Tradičný mužácky bál, ktorý sa uskutoční 2. marca 2019 v kultúrnom dome v Hoste o 19:30. Za vstupné 35€ pre pár vás čaká chutná večera, káva a výborná kapustnica. Tešíme sa na vás!

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva

zápisnica_starosta zápisnica_poslanci

Hodový víkend

Obecný úrad v Hoste vás pozýva na pestrý program, pripravený pri príležitosti hodovej slávnosti v našej obci. V spolupráci s OFK Abrahám-Hoste, Kynologickým klubom Abrahám a priateľmi obce Hoste sme pre vás pripravili nasledujúci program.   Sobota 13:30-15:00 Majstrovský zápas žiakov OFK Abrahám-Hoste proti TJ Mostová 14:30-18:30 Detský kútik: kreslenie na tvár, rôzne hry, jazda […]

Voľby do samosprávy 2018

oznamenie o zapisovatelke oznámenie o počte poslancov oznamenie o  počte obyvateľov doplnujuce informacie zoznam zaregistrovaných kandidátov do obecného zastupiteľstva zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu starostu obce zoznam zaregistorvaných kandidátov do obecného zastupiteľstva  

Zvýšené nebezpečenstvo požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU Preto sa zakazuje: -vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve -zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu -vypaľovať  porasty  bylín, kríkov a stromov -fajčiť alebo používať oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru […]

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing