Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 21.04.2020 o 08:00 hod. do odvolania viac informácií tu: Vyhlásenie 04-2020    

Zápis do MŠ

  Riaditeľka materskej školy v Hoste   Oznamuje, že  žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 elektronickou formou na e mail adresu: prihlaskyms@azet.sk Prihlášku nájdete na stránke obci –vzdelávanie potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa zatiaľ  nevyžaduje ak ide o […]

Zápis do ZŠ Abrahám

Čestné vyhlásenie pre Sociálnu posťovňu

Dávame do pozornosti dôležitý oznam pre rodičov čerpajúcich OČR z dôvodu uzatvorenia školských a predškolských zariadení v súvislosti s koronavírusom . Čestné vzhlásenie pdf

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

Informácie o domácej izolácií

Domáca izolácia

Sociálna poisťovňa informuje

  Sociálna poisťovňa uzná 14-dňové ošetrovné 13.03.2020 Pri uzavretí školských/predškolských zariadení z rozhodnutia zriaďovateľa zákon č. 461/2003 Zb. o sociálnom poistení pripúšťa vyplácanie dávky ošetrovné maximálne v dĺžke 10 dní. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s nákazou koronavírusu však Sociálna poisťovňa oznamuje, že po vyhlásení mimoriadnych opatrení ústredným krízovým štábom a v súlade s […]

opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok

opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok

Rozhodnutie hlavného hygienika SR 12.3.2020

rozhodnutie HH SR karantena 12_03_2020

Mimoriadne opatrenie Obce Hoste

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, […]

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing