4. zasadnute Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hoste, ktoré sa bude konať 12.10.2017 (štvrtok) o 18:00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hoste. PROGRAM: 1.otvorenie zastupiteľstva 2.určenie overovateľov zápisnice 3.príprava posedenia dôchodcov 4.rôzne voľné návrhy 5.diskusia 6.schválenie uznesenia 7.záver

Verejná vyhláška

Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Vás pozýva na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hoste, ktorésa bude konať dňa 7.6.2017 (streda) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hoste Program 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Záverečný účet obce Hoste za rok 2016 4. Rôzne voľné návrhy 5. Diskusia 6. Schválenie uznesenia 7. Záver

Medzinárodný deň detí

Obecný úrad Hoste srdečne pozýva všetky deti na oslavu dňa detí. V nedeľu 4.6. o 15:00 budú na miestnom futbalovom ihrisku pripravené rôzne zábavné atrakcie, občerstvenie či tradičná opekačka. Tešíme sa na vás!

Deň matiek

Obecný úrad Hoste pozýva všetky mamičky, babičky a prababičky na posedenie pri príležitosti dňa matiek. 14. mája o 15:00 vás v kultúrnom programe čaká výstúpenie našich škôlkarov, živá hudba či drobné občerstvenie. Tešíme sa na vás.

Valtické vínne trhy-zájazd

Slovenský zväz záhradkárov Hoste organizuje dňa 13.5.2017 autobusový zájazd na Valtické vínne trhy. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade.

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2017/2018 sa uskutoční 9. mája 2017 od : 11.00 hod. do : 16.00 hod. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej […]

Zasadutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obca Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hoste, ktoré sa bude konať dňa 8.3.2017 (streda) o 18:00 v zasadačke Obecného úradu v Hoste Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Čerpanie rozpočtu obce Hoste za rok 2016 4. Rôzne voľné návrhy 5. Diskusia 6. Schválenie uznesenia 7. Záver

Lyžiarsky zájazd Makov

Obecný úrad v Hoste vás pozýva na tradičný každoročný lyžiarsky zájazd, ktorý sa uskutoční dňa 21.1.2017 v lyžiarskom stredisku SKI Makov. Odchod autobusu je 7:00 od kultúrneho domu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť a uhradiť poplatok 5€ na obecnom úrade do 16.1.2017 . Na zájazd je potrebné vziať si preukaz poistenca a hotovosť pretože v stredisku […]

TRADIČNÝ MUŽÁCKY BÁL

Obecný úrad v Hoste a Slovenský zväz záhradkárov Hoste vás srdečne pozývajú na už tradičný Mužácky bál, ktorý sa uskutoční dňa 25.2.2017 o 19:30 v kultúrnom dome. Vstupenku, v hodnote 35€/pár , si môžete zakúpiť na obecnom úrade O zábavu sa postará kapela STOP BAND. Tešíme sa na Vás!

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing