TRADIČNÝ MUŽÁCKY BÁL

Obecný úrad v Hoste a Slovenský zväz záhradkárov Hoste vás srdečne pozývajú na už tradičný Mužácky bál, ktorý sa uskutoční dňa 3.2.2018 v kultúrnom dome. Vstupenku si môžete zakúpiť na obecnom úrade Tešíme sa na Vás!

Informácie o voľbách do VÚC 2017

Informácie o voľbách do VUC 2017 č.1 Informácie o voľbách do VUC 2017 č.2

Posedenie dôchodcov

Obecný úrad v Hoste Vás srdečne pozýva na posedenie dôchodcov, ktoré sa bude konať dňa 15.10.2017 (nedeľa) o 15:00 v sále kultúrneho domu v Hoste. Tešíme sa na vašu účasť.

4. zasadnute Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hoste, ktoré sa bude konať 12.10.2017 (štvrtok) o 18:00 hod v zasadačke Obecného úradu v Hoste. PROGRAM: 1.otvorenie zastupiteľstva 2.určenie overovateľov zápisnice 3.príprava posedenia dôchodcov 4.rôzne voľné návrhy 5.diskusia 6.schválenie uznesenia 7.záver

Verejná vyhláška

Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Vás pozýva na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hoste, ktorésa bude konať dňa 7.6.2017 (streda) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hoste Program 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Záverečný účet obce Hoste za rok 2016 4. Rôzne voľné návrhy 5. Diskusia 6. Schválenie uznesenia 7. Záver

Medzinárodný deň detí

Obecný úrad Hoste srdečne pozýva všetky deti na oslavu dňa detí. V nedeľu 4.6. o 15:00 budú na miestnom futbalovom ihrisku pripravené rôzne zábavné atrakcie, občerstvenie či tradičná opekačka. Tešíme sa na vás!

Deň matiek

Obecný úrad Hoste pozýva všetky mamičky, babičky a prababičky na posedenie pri príležitosti dňa matiek. 14. mája o 15:00 vás v kultúrnom programe čaká výstúpenie našich škôlkarov, živá hudba či drobné občerstvenie. Tešíme sa na vás.

Valtické vínne trhy-zájazd

Slovenský zväz záhradkárov Hoste organizuje dňa 13.5.2017 autobusový zájazd na Valtické vínne trhy. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade.

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2017/2018 sa uskutoční 9. mája 2017 od : 11.00 hod. do : 16.00 hod. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej […]

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing