Od pondelka 19.4.2021 budú bohoslužby znova slúžené v novom režime

Od pondelka 19.4.2021 budú bohoslužby znova slúžené v novom režime

V našom kostole môže byť prítomných maximálne 14 veriacich. Prioritne bude slúženie omše pozvaná rodina, za ktorú sa omša slúži. V prípade, že zostanú voľné miesta, budú na omšu pozývaní veriaci podľa poradovníka.
V prípade ak máte záujem zúčastniť sa svätej omše, prihláste sa prosím do poradovníka u Emana Kadleca.

V prípade, že sa chcete zúčastniť svätej omše, využite tiež prosím možnosť otestovať sa.

Počas svätých omší treba dodržať aj ostatné platné nariadenia: dezinfekcia rúk pri vstupe, nosenie respirátorov, sväté prijímanie podávané do rúk.

Veriaci sú kvôli limitovanej možnosti účasti naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách.

Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing