Obnova vyučovania v Materskej škole

Na základe rozhodnutia regionálnej hygieničky RÚVZ v Galante a obce Hoste v zastúpení starostom obce ľubošom Karelom sa vyučovací proces v MŠ Hoste OBNOVUJE dňom 22.03.2021.

Naďalej budeme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia a odporúčania v zmysle rozhodnutia pandemickej komisie vlády SR, ministerstva zdravotníctva SR a ministerstva školstva , vedy , výskumu a športu SR.
Z toho dôvodu žiadame rodičov a návštevníkov , aby pri vstupe do budovy MŠ

použili dezinfekciu na ruky
mali na tvári rúško, respirátor
odovzdali pani učiteľke vyplnené tlačivo – ČESTNÉ VYHLASENIE

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing