Mimoriadne opatrenie Obce Hoste

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods.
8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii
školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých
školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku
ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na
základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je
zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach
v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Komentáre vypnuté.

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing